Blog: Een virtueel monument - Daniel van Mourik en Manja Ressler

Toen wij in 2006 begonnen met het verzamelen van Andreas’ teksten over jodendom, zowel gepubliceerd als ongepubliceerd, hadden we geen idee dat dit uiteindelijk ook zou leiden tot het maken van deze website.

Haar onverwachte overlijden in 2002 liet ons en al haar vrienden en bewonderaars verbijsterd en leeg achter. Die leegte wilden wij gedeeltelijk vullen door het werk, dat zij in de laatste twaalf jaren van haar leven had geschreven, bijeen te brengen en uit te geven. Die twaalf jaren zou je haar joodse jaren kunnen noemen. Eind jaren tachtig keerde Andreas terug naar het jodendom. Haar angst van na de oorlog voor alles wat joods was, was van haar afgevallen en zij verdiepte zich vervolgens met de haar kenmerkende grote hartstocht in haar eigen traditie.

Voor de uitgave van deze bundel met joodse essays vonden wij een welwillend oor bij Tilly Hermans, uitgever bij Augustus, die ook Andreas' laatste roman, De wereld is van glas,  in 1997 had gepubliceerd. Publicatie van de nieuwe bundel zal ongeveer tegelijkertijd met de biografie van Elisabeth Lockhorn over Andreas Burnier plaatsvinden in het najaar 2014.

Het samenstellen van de uitgave, die onder de titel ‘Ruiter in de wolken’ zal verschijnen, werd een ontdekkingsreis door bekende en onbekende teksten in vele verschillende versies, tekstfragmenten en gedeeltelijk voltooide artikelen die ons steeds weer confronteerden met het pijnlijke gemis. Wat zou Andreas hebben gedaan? Zou zij het goedvinden dat wij onvoltooide teksten het daglicht lieten zien? Uiteindelijk hebben we onze keuzes gemaakt, in het vertrouwen dat we ook in haar geest het juiste deden.

Langzaam maar zeker werd ons duidelijk dat een bundel met nagelaten werk geen recht zou doen aan Andreas' intellectuele, litteraire en spirituele erfenis. Alleen al de beperking van de omvang van zo'n bundel maakte dat wij keuzes moesten maken, soms pijnlijke. Langzaam werd het idee geboren om een website te maken als virtueel monument voor Andreas Burnier: haar veelzijdige schrijverschap, haar leven, haar maatschappelijke, culturele en spirituele bijdragen. Het moest een plek worden waar oude vrienden en bewonderaars haar zouden kunnen bezoeken en waar nieuwe lezers met haar werk en persoon zouden kunnen kennismaken. Een plek die naar wij hopen meer weg zal hebben van een dorpsplein waar het een komen en gaan is en waar  levendige uitwisseling plaatsvindt dan een plek waar de plechtige stilte van een monument hangt.  

Tijdens het werk aan de website bleek opnieuw hoe veelzijdig Andreas was: we moesten steeds nieuwe pagina's erbij maken om aan weer een ander aspect van haar leven aandacht te kunnen besteden. De reis is nog niet volbracht, maar de website is nu wel klaar om gasten te ontvangen. Welkom!

Daniel van Mourik
Manja Ressler

Terug naar het Nieuws & Blog overzicht

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief