Over ons

Stichting Andreas Burnier


De stichting Andreas Burnier is opgericht om het litteraire en wetenschappelijke werk te beheren van Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur, 1931-2002), de herinnering aan haar persoon levend te houden en projecten die hiertoe bijdragen financieel te ondersteunen. De stichting heeft geen eigen kapitaal en is afhankelijk van subsidies en sponsoren.

 

De website
Deze website wil een virtueel monument zijn dat het werk en leven van Andreas Burnier eert. Haar bijdragen aan de litteratuur, maar ook aan belangrijke maatschappelijke discussies, zijn van groot belang geweest. Haar voortrekkersrol in de homo-emancipatie, en in het naoorlogse feminisme in Nederland, haar kritische rol in de discussie over euthanasie zijn voorbeelden van haar nooit verminderde gedrevenheid in maatschappelijke en ethische kwesties. Haar opmerkelijke oeuvre verdient het om in de belangstelling te blijven staan.

Op deze website zullen regelmatig blogs over Andreas Burnier en haar werk worden gepubliceerd. Ook kunt u hier besprekingen van haar werk en ongepubliceerd werk vinden.

 

Hoe u de Stichting kunt steunen
De Stichting Andreas Burnier dankt iedereen die ons financieel heeft gesteund om de uitgave Ruiter in de wolken mogelijk te maken. Dankzij uw steun konden wij ook een website laten bouwen.

U kunt ons financieel blijven steunen voor uitbreiding en onderhoud van de website door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Uiteraard houden wij u op de hoogte van activiteiten van de Stichting.

Rekeningnummer: NL75 RABO 016 02 57 158

 

Bestuur:
Maaike Meijer – Voorzitter
Myriam Lipovsky – Penningmeester
Daniel/Ineke van Mourik – Secretaris

De Stichting Andreas Burnier is op 21 december 2010 opgericht en heeft ANBI status sinds 1 januari 2012.

Moge de nagedachtenis aan Andreas Burnier ons allen tot zegen zijn en moge haar ziel opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven en het eeuwige licht.

ת נ צ ב ה

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief