Over ons

Stichting Andreas Burnier


De stichting Andreas Burnier is in 2010 opgericht om het litteraire en wetenschappelijke werk te beheren van Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur, 1931-2002), de herinnering aan haar persoon levend te houden en projecten die hiertoe bijdragen financieel te ondersteunen.
De stichting heeft geen eigen kapitaal, noch materiële goederen, en is geheel afhankelijk van subsidies en sponsoren.

 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8500.59.197

 

Bestuur:

Maaike Meijer – Voorzitter
Myriam Lipovsky – Penningmeester
Daniel/Ineke van Mourik – Secretaris

De Stichting Andreas Burnier is op 21 december 2010 opgericht en heeft ANBI status sinds 1 januari 2012.

 

Actueel beleidsplan 2020

  • Het onderhouden en inhoudelijk uitbreiden van de website

De website Andreas Burnier wil een virtueel monument zijn dat het werk en leven van Andreas Burnier eert. Haar bijdragen aan de litteratuur, maar ook aan belangrijke maatschappelijke discussies, zijn van groot belang geweest. Haar voortrekkersrol in de homo-emancipatie, en in het naoorlogse feminisme in Nederland, haar kritische rol in de discussie over euthanasie zijn voorbeelden van haar nooit verminderde gedrevenheid in maatschappelijke en ethische kwesties. Haar opmerkelijke oeuvre verdient het om in de belangstelling te blijven staan.
Op deze website wordt regelmatig nieuwe informatie over Andreas Burnier en haar werk gepubliceerd.

  • Beheer archief

Het archief van Andreas Burnier ordenen en beschrijven.

 

Verslag activiteiten 2019:

Inhoudelijke uitbreiding van de website

Een serie uitgetypte interviews en besprekingen van Burniers werk die in de loop der tijd zijn verschenen in kranten en tijdschriften
Een uitgebreide bibliografie
Ongepubliceerd werk
Curiosa

Lezing:
Lezing 6 februari 2019 voor Crescas Joods Educatief Centrum door Manja Ressler en Daniel van Mourik over Andreas Burnier – filosofie en mystiek in haar werk.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting vervullen hun functie op basis van onbezoldigde arbeid.

Betalingen op basis van uurloon alleen voor verrichte werkzaamheden aan de website: eindredacteur website Manja Ressler

Overige kosten:
Technisch onderhoud (jaarlijks) en eventuele technische aanpassingen door Silicium

Kosten kantoorbenodigheden en eventueel reiskostenvergoeding

Overige activiteiten worden gedaan op vrijwillige en onbetaalde basis.

 

Balans baten en lasten 2019

Financiële verantwoording

 
Hoe u de Stichting kunt steunen

De Stichting Andreas Burnier dankt iedereen die ons in het verleden financieel heeft gesteund om de uitgave Ruiter in de wolken mogelijk te maken. Dankzij uw steun konden wij ook een website laten bouwen en die inhoudelijk en technisch onderhouden .

U kunt ons financieel blijven steunen voor uitbreiding en onderhoud van de website door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Uiteraard houden wij u op de hoogte van activiteiten van de Stichting.
Rekeningnummer: NL75 RABO 016 02 57 158

 

Contact via email: info@andreasburnier.nl

 

Moge de nagedachtenis aan Andreas Burnier ons allen tot zegen zijn en moge haar ziel opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven en het eeuwige licht.
ת נ צ ב ה

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief