De zwembadmentaliteit, Essays - 1979

Bespreking door Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer