Essays 1968-1985 -

Bespreking door Antoine Verbij in De Groene Amsterdammer, 19 februari 1997. Met dank aan De Groene voor de toestemming het artikel hier te mogen plaatsen.