Gesprekken in de nacht - 1987

Bespreking door Aleid Truijens in NRC (zonder datum)