Gesprekken in de nacht - 1987

Bespreking door Aleid Truijens in NRC, 9-5-1987.