Een gevaar van dat de ziel in wil, Essays - 2003

Bespreking door Joris Gerits in literair tijdschrift DW B2010

Lezing door Daniel van Mourik, De Balie/SLAA 7 november 2003