Een gevaar van dat de ziel in wil, Essays - 2003

Bespreking door Joris Gerits in literair tijdschrift DW B2010