De reis naar Kithira, Roman - 1976

De reis naar Kithira

Bespreking door P.M. Reinders in NRC, 10-12-197

Bespreking door Aad Nuis in de Haagse Post, 18-12-1976

Interview met Andreas Burnier naar aanleiding van het verschijnen van De reis naar Kíthira door Cees Veltman in Hervormd Nederland, 8-07-1978