De trein naar Tarascon - 1986

Bespreking door Aleid Truijens in NRC, 21-03-1986

Bespreking door Ton van Brussel in Leidsch Dagblad, 26 juli 1986