De zwembadmentaliteit

1979

Inleiding

De zwembadmentaliteit is de mentaliteit van het met elkaar meehuilen, het gedachteloos met elkaar meepraten en -schreeuwen, zoals je dat, min of meer symbolisch, kunt vernemen in een overdekt, betegeld zwembad. In onze mannenmaatschappij komt zulk collectief geschreeuw vooral van de kant van de mannen in hun mannenmedia en -fora. Vrouwen die de mannenheerschappij willen aantasten weten vaak niets beters te verzinnen dan een analoog geschreeuw uit het damesbad.

Andreas Burnier zoekt het niet in een collectieve reactie die niet werkelijk iets anders biedt dan de heersende mannencultuur. Zij zoekt het in een andere manier van denken. Tegenover de positivistische, op bruikbaar feitenmateriaal gerichte analytische aanpak stelt zij een meer integrerend gerichte activiteit, zoals te zien is in het werk van Plato, Goethe, Jung, dat zij als polair beschouwt ten opzichte vande methoden van Aristoteles, Kant en Freud.
Niet dat Burnier het een het ander wil zien vervangen: zij wil alleen dat beide polariteiten aan bod komen. Die polariteiten kunnen verschillende namen dragen: rationalisme versus irrationalisme, dominante cultuur versus tegencultuur, bewustzijn versus onderbewuste, masculinisme versus feminisme.
Burnier laat zien, dat onderdrukking van een van beide polen schadelijk en gevaarlijk is. De moderne vernietigings- en controle-wetenschappen komen eruit voort, evenals de van overheidswege in bedenkelijke banen geleide kunst. Het slotessay, een pleidooi tot behoud van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, misstaat daarom allerminst.

Fragmenten

Inhoud

Technocultuur en tegencultuur - 1978

Het rationalisme als cultuurneurose - 1977

Van masculinisme naar androgynie - 1978

Veranderingen in het mensbeeld - 1976

Enid Starkie en de gedoemde dichters

De vrouw achter de ezel - 1978

Het midden is het doel
(boekbesprekingen van A. Jaffé, Jung: Beelden uit mijn leven;
B. Hannah, Jung: His Life and Work) - 1977

Van masculinistische naar humane wetenschap - 1978

De asfaltering van het kunstbeleid - 1978

 

Over het boek

Bespreking door Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer, 20-5-2009. Met dank aan De Groene voor de toestemming het artikel hier te mogen plaatsen.

PDF >

De zwembadmentaliteit online.

link >

Verkrijgbaarheid

Het boek is alleen antiquarisch verkrijgbaar:

boekwinkeltjes.nl

Webdesign & development: www.silicium.nl