Sponsoring

Houd Andreas in het zadel!

De Stichting Andreas Burnier dankt iedereen die ons in het verleden (2015) financieel heeft gesteund om de uitgave Ruiter in de wolken. Joodse essays 1990-2002 mogelijk te maken. Dankzij uw steun konden wij in 2015 ook een website laten bouwen en inhoudelijk en technisch onderhouden.
We zijn nu zeven jaar verder en presenteren met trots de vernieuwing van de website die is aangepast aan modern gebruik van diverse dragers: computer, Ipad, laptop en smartphones.
Ook inhoudelijk is er veel veranderd: opzet van de site, makkelijkere navigatie, meer toevoegingen van content, een zoekfunctie en het koppelen van een nieuwsbrief aan de site. Wij kregen al van diverse mensen steun voor dit initiatief, maar voor al deze vernieuwingen is extra geld nodig.

 

U kunt ons blijven steunen door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Uiteraard houden wij u op de hoogte van activiteiten van de Stichting.
Rekeningnummer: NL75 RABO 016 02 57 158
Voor nadere infomatie: info@andreasburnier.nl

 

תִּהי נְפָשׁהּ ְצרוָּרה ִבְצרוֹר ַהַחִיּים
Moge de nagedachtenis aan Andreas Burnier ons allen tot zegen zijn en moge haar ziel opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven.

Webdesign & development: www.silicium.nl