Bestuur

Maaike Meijer – Voorzitter
Myriam Lipovsky – Penningmeester
Daniel/Ineke van Mourik – Secretaris

 

Comité van aanbeveling

Rabbijn David Lilienthal (emeritus decaan Levisson Instituut, emeritus-rabbijn LJG Amsterdam)

Huub Oosterhuis (voormalig directeur Rode Hoed te Amsterdam, voormalig directielid De Nieuwe Liefde, Amsterdam)

Prof. Dr. Irene Zwiep (hoogleraar Hebreeuwse taal en Cultuur UvA)

Prof. Dr. Schlomo Berger z.l. (hoogleraar Hebreeuwse, Arameese en Joodse studies UvA) 

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting vervullen hun functie op basis van onbezoldigde arbeid.

Betalingen op basis van uurloon worden alleen gedaan voor verrichte werkzaamheden aan de website: eindredacteur website Manja Ressler.

 

Overige kosten:
Technisch onderhoud (jaarlijks) en eventuele technische aanpassingen door Silicium.

Kosten kantoorbenodigheden en eventueel reiskostenvergoeding.

Overige activiteiten worden hoofdzakelijk gedaan op onbetaalde basis of tegen een vrijwilligersvergoeding.

Webdesign & development: www.silicium.nl