Jaarverslag

Verslag activiteiten 2021

Inhoudelijke uitbreiding van de website: toegevoegd zijn een serie uitgetypte interviews en besprekingen van Burniers werk die in de loop der tijd zijn verschenen in kranten en tijdschriften. Uitwerking en toevoeging aan diverse rubrieken:
– Een uitgebreide bibliografie
– Ongepubliceerd werk en artikelen
– Curiosa en foto’s

 

Voorbereiding opzet voor nieuwe website en fondsenwerving

 

Financiële verantwoording

Balans baten en lasten 2020 en 2021

Webdesign & development: www.silicium.nl