Stichting Andreas Burnier

De stichting Andreas Burnier is in 2010 opgericht om het litteraire en wetenschappelijke werk te beheren van Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur, 1931-2002), de herinnering aan haar persoon levend te houden en projecten die hiertoe bijdragen financieel te ondersteunen.

De stichting heeft geen eigen kapitaal, noch materiële goederen, en is geheel afhankelijk van subsidies en sponsoren.

 

Onder het beheer van de Stichting valt ook ook het onderhoud van de website Andreas Burnier. De website wil een virtueel monument zijn dat het werk en leven van Andreas Burnier eert. Haar bijdragen aan de litteratuur, maar ook aan belangrijke maatschappelijke discussies, zijn van groot belang geweest. Haar voortrekkersrol in de homo-emancipatie, in het naoorlogse feminisme in Nederland en haar kritische rol in de discussie over euthanasie zijn voorbeelden van haar nooit verminderde gedrevenheid in maatschappelijke en ethische kwesties. Haar opmerkelijke oeuvre verdient het om in de belangstelling te blijven staan.
De site is voor algemeen geïnteresseerden in haar werk van belang maar ook voor onderzoekers, studenten, journalisten, schrijvers die zich nader in haar werk willen verdiepen.

 

U kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Uiteraard houden wij u op de hoogte van activiteiten van de Stichting.
Rekeningnummer: NL75 RABO 016 02 57 158
Voor nadere infomatie: info@andreasburnier.nl

 

De Stichting Andreas Burnier is op 21 december 2010 opgericht en heeft ANBI status sinds 1 januari 2012
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8500.59.197

 

תִּהי נְפָשׁהּ ְצרוָּרה ִבְצרוֹר ַהַחִיּים
Moge de nagedachtenis aan Andreas Burnier ons allen tot zegen zijn en moge haar ziel opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven.

Webdesign & development: www.silicium.nl