Mag de dokter doden?

Argumenten en documenten tegen het euthanasiasme

1986

Inleiding

Eind 1985 verschijnt in het tijdschrift Delikt en Delinkwent een redactioneel van de hand van prof. dr. C.I. Dessaur dat de gemoederen aardig in beroering brengt. Tot die tijd kwamen argumenten tegen euthanasie voornamelijk uit de hoek van conservatieve christenen en nu ineens uit zogenaamde progressive hoek.

Dessaur hanteert in haar redactioneel de hyperbool als stijlfiguur en haar vergelijking met de mentaliteit die schuil gaat achter de voorstellen om euthanasie te legaliseren met de geest van het nationaal-socialisme, wekte woede en wrevel. De reacties hierop in de pers waren tweeledig. De voorstanders van de wettelijke goedkeuring van het doden op verzoek waren woedend. Zij zagen de legalisering van euthanasie, die op handen leek te zijn, ernstig in gevaar gebracht door wat zij betitelden als ‘een goedbedoelde maar bizarre bijdrage’ [Het Vrije Volk van 21 januari 1986),‘blinde emoties’ (Sutorius in NRC-Handelsblad van 21 januari 1986) en ‘bepaald beledigend’(De Gelderlander van 16 januari-1986).

Inderdaad maakte Dessaur zich niet schuldig aan het verhullende taalgebruik dat door de voorstanders van euthanasie zo graag wordt gehanteerd. Geen ‘levenstestament’ ter aanduiding van het schriftelijk geuite verlangen door de hand van een ander te sterven en geen ‘zelfdoding’ waar men ‘zelfmoord’ bedoelt.

De tegenstanders van legalisering van vrijwillige euthanasie reageerden uiterst enthousiast op het artikel van Dessaur. Dit boekje, mede samengesteld door drs. C.J. Rutenfrans, is vooral bedoeld om hun standpunt en hun argumentatie nog eens naar voren te brengen.

Fragmenten

Inhoud

Hoofdstuk I. Euthanasie: de zelfmoord op zieken en bejaarden 13
Twee toelichtingen 19
Enkele adhesiebetuigingen 27

Hoofdstuk II. Gegoochel met opiniecijfers 29

Hoofdstuk III. De huidige euthanasiepraktijk 37

Hoofdstuk IV. Hoe vrijwillig is vrijwillige euthanasie? 47

Hoofdstuk V. Twee ‘medische’ argumenten voor legalisering van euthanasie 85
1. Het zinloos rekken van leven 85
2. Ondraaglijk en zinloos lijden 92

Hoofdstuk VI. Moet de bestaande wetgeving worden gewijzigd? 97

Hoofdstuk VIl. Het hellend vlak: overige bezwaren tegen wetswijziging 109

Hoofdstuk VII. Tot slot
I. van der Sluis - Het recht om grootmoeder te doden 122
J.A. van der Does de Willebois - Geneeskunde en euthanasie 127
C.I. Dessaur - Het einde van de eeuw 137

 

Verkrijgbaarheid

Het boek is alleen antiquarisch verkrijgbaar:

boekwinkeltjes.nl

Webdesign & development: www.silicium.nl