Schriftelijk interview met Ars Aequi

1988
Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. dr. C.I. Dessaur in 1988 verscheen dit interview, waarin zij terugblikt op haar werkzame leven.
Webdesign & development: www.silicium.nl