Essays 1968-1985

1985

Inleiding

In Deel I zijn de lezingen geplaatst, die voor een groot deel zijn ontstaan in het kielzog van het boek De droom der rede, waar degenen die de auteur uitnodigden graag nadere toelichtingen bij wilden hebben. Over het kwaad, Het zelfbeeld van de mens, Psychologie van de wetenschap, Arjuna, de held van de Bhagavad Gita, De weg naar de top, Evolutie van het bewustzijn, De dominicaner orde, Oosterse en westerse spiritualiteit.

In Deel II staan de vroegste en ten dele ook meest luchtige artikelen, soms niet meer dan een krantencolumn die eerder werden opgenomen in Poezie, Jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen. Met uitzondering van een artikel dat niet daarin is opgenomen: Het joodse levensgevoel

In Deel III is plaats ingeruimd voor een aantal van ‘de mannen in Andreas Burniers leven'. Zij zijn zeer verschillend, hun namen spreken voor zichzelf: Alfonso X El Sabio, Vincent van Gogh, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Gerard van het Reve, J.B. Charles en Plato.

Deel IV bevat voornamelijk lezingen en artikelen uit de bundel De zwembadmentaliteit die zijn ontstaan in een periode dat de schrijfster op weg was van de preoccupatie met feminisme, contemporaine litteratuur en sociale wetenschap naar de meer wijsgerige en spirituele vragen die in Deel I aan de orde kwamen, en die in De droom der rede op academische wijze worden besproken.

Over het boek

Bespreking door Antoine Verbij in De Groene Amsterdammer, 19 februari 1997. Met dank aan De Groene voor de toestemming het artikel hier te mogen plaatsen.

PDF >

Verkrijgbaarheid

Het boek is alleen antiquarisch verkrijgbaar:

boekwinkeltjes.nl

Webdesign & development: www.silicium.nl