Essays

Poezie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen, Essays- 1974

De zwembadmentaliteit, Essays- 1979

De droom der rede, Essays- 1982

Essays 1968-1985

Mag de dokter doden?- 1986

De rondgang der gevangenen, Essay- 1987

Gesprekken in de nacht- 1987

Mystiek en magie in de litteratuur, Essays- 1988

Een gevaar van dat de ziel in wil, Essays- 2003

Ruiter in de wolken- 2015

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief