Nieuws

Nieuwe cursus Andreas Burnier: Filosofie en mystiek

30-08-2018

Een nieuwe cursus bij Crescas over het werk van Andreas Burnier door Daniel van Mourik en Manja Ressler op 6 februari 2019. Ervaring leert dat deze avonden snel uitverkocht zijn, dus meld je snel aan.

Hoe kom je van de waarneming van een lieveheersbeestje op je schrijftafel tot het schrijven over filosofie en mystiek in het jodendom? Het is de kracht van het creatieve talent van Andreas Burnier die een dergelijke sprong kan maken in haar belangrijke essay: Filosofie en Mystiek: Kafka's hond (1990) in de essaybundel Ruiter in de wolken. Joodse essays 1990-2002.

Wat beweegt Andreas Burnier, die weliswaar filosofie studeerde, om een voorkeur voor mystiek te ontwikkelen? Burnier ging in 1961 filosofie studeren in Leiden, in de hoop dat dit vak haar zou meenemen in de 'diepte'. Zij werd - net als veel andere studenten - teleurgesteld in deze verwachting. Daarom ging zij op zoek naar niet-academische stromingen die haar behoefte aan scholing in het esoterische wel zouden kunnen bevredigen. Zij vond haar antwoorden, althans delen daarvan, achtereenvolgens in de antroposofie, Jungiaanse psychologie, oosterse spirituele stromingen en uiteindelijk in de Joodse mystiek. In de filosofie voelde zij zich alleen thuis bij de neoplatonisten, een stroming met enigszins esoterische kenmerken.

Het literaire werk van Andreas Burnier - zowel de essays als de romans - is doordesemd met beschrijvingen van mystieke ervaringen en mystieke theorieën, maar is ook beïnvloed door haar filosofische kennis.

Deze avond geeft een kijkje in de zoektocht die Andreas Burnier uiteindelijk heeft gebracht naar de Joodse mystiek.

Woensdag 6 februari 2019

20.00-22.00 uur

Kosten 15,00

Inschrijven via de website van Crescas

Houd Andreas in het zadel en steun de website

15-06-2018

In 2015 werden er drie belangrijke boeken over en van Andreas gepubliceerd (haar biografie, een verzameling Joodse essays en een heruitgave van Het Jongensuur) en lanceerde De Stichting Andreas Burnier een website ter nagedachtenis aan Andreas. Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn onze reserves op. De Stichting doet een oproep aan de liefhebbers van het werk van Andreas Burnier om de website te steunen en we bedanken degenen (soms anoniem) die ons de afgelopen jaren hebben gesteund. 

Alle bijdragen zijn welkom en kunnen worden overgemaakt naar de Stichting Andreas Burnier:

NL75 RABO 016 02 57 158 (ANBI-status)

Ook is er een mogelijkheid om Vriend te worden van de Stichting. Dat betekent dat je op de hoogte wordt gehouden van activiteiten en gebeurtenissen, maar ook dat de Stichting nog eens een beroep op je kan doen voor een financiële bijdrage. Elk jaar sturen we je dan een ongepubliceerd artikel of iets anders opmerkelijks uit het archief van Andreas. 

Wil je vriend worden geef dan bij de overmaking van je bijdrage aan: ‘Vriend’. 

Ook een kleine bijdrage kan leiden tot een mooie vriendschap. 

De Stichting Andreas Burnier

Maaike Meijer (voorzitter)

Myriam Lipovsky (penningmeester)

Daniel van Mourik (secretaris)

Nanneke Schinkel typt

15-06-2018

Teksten lezen uit een gescand kranten- of tijdschriftartikel is vermoeiend en vaak ook ergerlijk wegens de slechte kwaliteit. Wij zijn blij dat Nanneke Schinkel als enthousiaste vrijwilligster interviews en artikelen uittypt zodat we voor de bezoekers aan de website het plezier van het lezen kunnen verhogen. Bovendien zijn de stukken die we in PDF plaatsen voor particulier gebruik te downloaden.

Elisabeth Lockhorn op shortlist Boerhaave Biografie Prijs

05-06-2018

Nog meer goed nieuws over Metselaar van de wereld: Elisabeth Lockhorn is één van de vijf auteurs op de shortlist voor de Boerhaave Biografie Prijs 2018 voor de beste Nederlandse biografie over een wetenschapper. Zij schreef een biografie over criminologe Catharina Irma Dessaur, die onder pseudoniem publiceerde: Andreas Burnier: metselaar van de wereld. Juryleden Prof. dr. H.F. (Floris) Cohen, Prof. dr. D. (Douwe) Draaisma en Prof. dr. J.P. (Jan) Hogendijk, selecteerden na rijp beraad uit dertien nominaties een shortlist van vijf titels. Het gaat om biografieën over wetenschappers, gepubliceerd in de periode 2015-2017.

Steun de website!

05-12-2017

Om deze website en toekomstige evenementen ter nagedachtenis van Andreas Burnier mogelijk te maken is de stichting Andreas Burnier opgericht. De stichting is afhankelijk van giften om de website en andere activiteiten te bekostigen.
 
Wij danken iedereen die in de beginfase van deze website ons hebben gesteund met hun financiële bijdragen.
 
Op het ogenblik zoekt de Stichting Andreas Burnier sponsoren voor verdere ontwikkeling en het onderhoud van deze website. U kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken. Onze dankbaarheid zal groot zijn. Met uw hulp houden wij het gedachtengoed van Andreas Burnier levend.

Stichting Andreas Burnier:  NL75 RABO 016 02 57 158

Aards getob en tegenlicht

01-11-2017

 

Onder de titel 'Aards getob en tegenlicht' verzorgden Daniel van Mourik en Manja Ressler bij Joods Educatief Centrum Crescas in Amsterdam een avond over de essaybundel Ruiter in de wolken. Joodse essays 1990-2002. 

Gestimuleerd door de enthousiaste reacties bieden de spreeksters nu de mogelijkheid om hen uit te nodigen voor een avond gevuld met verhalen en inzichten, anekdotes en filosofische vragen. Daarbij zijn niet alleen de spreeksters aan het woord, maar is er ook ruimschoots de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de Joodse aspecten van het werk van Andreas Burnier. Geschikt voor Joods en niet-Joods publiek.

Het is ook mogelijk deze avond te combineren met een extra avond over de biografie van Andreas Burnier, Metselaar van de wereld, door Elisabeth Lockhorn.

Voor meer inlichtingen: daniel.vanmourik@xs4all.nl 

Engelse vertaling Het jongensuur

30-10-2017

Op dit moment wordt Andreas Burnier's aangrijpende, autobiografische roman over haar onderduik tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Engels vertaald. De stichting Andreas Burnier is op zoek naar een Amerikaanse of Canadese uitgever die belangstelling heeft voor dit unieke boek.

Oproep

30-10-2017

Hoe meer stemmen over Andreas Burnier en haar werk, hoe informatiever en vollediger dit virtuele monument wordt. Daarom deze oproep: als u ooit een scriptie of een artikel heeft geschreven over Andreas Burnier of over één van haar boeken, willen wij deze graag opnemen. Liefst gedigitaliseerd, maar dat is niet noodzakelijk.

Ook persoonlijke lees- en andere ervaringen zijn welkom, bijvoorbeeld voor publicatie als blog.

Laat een bericht achter via Contact en wij zullen snel reageren. 

Heruitgave Een tevreden lach

14-06-2018

In september 2018 verschijnt bij Atlas/Contact een heruitgave van Andreas Burnier's bekroonde debuutroman Een tevreden lach. 

Henriette de Beaufortprijs 2016 voor Andreas Burnier, Metselaar van de wereld

30-10-2017

De Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde heeft in 2016 de Henriette de Beaufortprijs toegekend aan Elisabeth Lockhorn voor haar biografie Andreas Burnier, Metselaar van de wereld. Een zeer verdiende eer voor deze prachtige biografie. De prijs werd in 2004 ingesteld en wordt jaarlijkse uitgereikt voor de beste Nederlandse of Vlaamse biografie.

Uit het juryrapport:

"Metselaar van de wereld is een schrijversbiografie, een genre dat naast de gebruikelijke klippen en valkuilen die de biografie in het algemeen aankleven ook nog eens de complexe verhouding tussen leven en werk als probleem heeft. Dat het literaire oeuvre van Andreas Burnier in hoge mate autobiografisch is, staat buiten kijf. Maar ook dan ziet de biograaf zich gesteld voor de taak om te laten zien hoe de levensfeiten zijn getransformeerd tot literatuur. Ook daarin is Elisabeth Lockhorn ruimschoots geslaagd. Zonder in enigerlei vorm van reductionisme te vervallen laat ze op basis van nieuw onderzoek zien hoe Burniers lotgevallen als joods onderduikkind bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van haar persoonlijkheid. Uiterst relevant voor het begrijpen van dit karakter is ook de manier waarop Lockhorn ingaat op de strijd die Burnier al vroeg is aangegaan met de haar opgelegde vrouwelijke identiteit. De dwingende noodzaak om daar zo jong voor uit te komen, heeft haar op alle andere gebieden de moed heeft gegeven om voor zichzelf uit en op te komen."

De biografie staat tevens op de longlist van twee andere literaire prijzen: de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2016  en de Brusseprijs 2016.

Radio-interview met Andreas Burnier

30-10-2017

In dit radio-interview leest Andreas Burnier tevens voor uit onder andere Een tevreden lach, haar debuutroman. De interviewsters, Helen de Zwart en Myrle Tjoeng, spreken met de schrijfster over haar leven, uiteraard over haar literaire werk en over feminisme en in het bijzonder radicaal feminisme.

Literama, 30-5-1979 - interview met Andreas Burnier

Met dank aan de KRO-NCRV voor het beschikbaar stellen van deze opname.

Ruiter in de wolken. Joodse essays 1990-2002

30-10-2017

In november 2015 verscheen Ruiter in de wolken. Joodse essays 1990-2002. Samenstelling en redactie Manja Ressler en Daniel van Mourik.

In 2002 overleed Andreas Burnier. Op het moment van haar overlijden was het merendeel van haar oudere werk niet meer beschikbaar. In haar nalatenschap bevinden zich een groot aantal artikelen, lezingen, boekbesprekingen, autobiografisch materiaal en onvoltooide manuscripten die voornamelijk betrekking hebben op het Jodendom. Als Burnier eind jaren tachtig van de vorige eeuw terugkeert naar het Jodendom (als kind was zij ondergedoken en kwam uit de onderduik met een angst voor alles wat joods was), wordt zij lid van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam en houdt zij zich, vanaf die tijd, in woord en geschrift voornamelijk bezig met Joodse thema’s.

De uitgave Ruiter in de wolken omvat een selectie uit de litteraire productie van de laatste twaalf jaar van Burniers leven waarin de joodse thematiek een centrale rol speelde. De stukken zijn voor het merendeel voor een breed publiek geschreven.

De onderwerpen die in het boek aan bod zullen komen zijn o.a.: Jodendom in relatie tot andere religies, met name het christendom; identiteit en toekomst van het Jodendom in het licht van de omringende cultuur; politieke stukken waarin het Jodendom een rol speelt; de jodenvervolging en de onderduikperiode - autobiografische stukken; joodse literatuur en het joodse element in haar eigen literaire werk; vrouwen en Jodendom; Jodendom en mystiek. Het boek eindigt met een aantal Tora-commentaren onder de titel ‘Lernen met Andreas’.

De essays zijn uitgegeven door uitgeverij Atlas/Contact onder de imprint Augustus.

De uitgave van Ruiter in de wolken is mede tot stand gekomen dankzij de volgende sponsoren:

Prins Bernard Cultuurfonds

Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie

Stichting Makaria

Markus Stichting

M.M. Lipovsky

Jan Best: schenking uit de nalatenschap van feministe en wetenschapper Nanny de Vries (1943-2012)

Biografie Andreas Burnier

30-10-2017

In november 2015 verscheen de biografie van Andreas Burnier (C.I. Dessaur), geschreven door publiciste Elisabeth Lockhorn.  

Blog: De vrijheid van het individu – Chris Rütenfrans

24-10-2017

Op 17 september 2017 was er in De Balie te Amsterdam een avond over het wereldbeeld van Andreas Burnier. Hiervoor werden een aantal leden van de Platoclub uitgenodigd. Dit gezelschap dat Andreas Burnier op haar vijftigste oprichtte, bestond uit zeven jonge mannen die onder haar inspiratie filosofische, psychologische en literaire werken bestudeerden.

Er werd gesproken met Oek de Jong, Chris Rutenfrans en Willem Jan Otten, onder leiding van Yoeri Albrecht over Burniers opvattingen en gedachten over de kosmos.

Hierbij het verhaal van Chris Rutenfrans. De hele avond kunt u nog beluisteren en zien op:

https://www.debalie.nl/de-balie-tv

lees meer

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief