Feminisme

Een vrouw van gewicht


 

 

Pleidooi voor de individualiteit
Interview door Leontine van Velp voor LOVER, winter 1977, over de roman 'De reis naar Kíthira' en het essay 'Veranderingen in het mensbeeld'.
Het interview leidde tot hevige reacties in de feministische wereld. Twee van die reacties zijn te lezen op deze pagina.

Lees meer...

Reacties op het interview in LOVER
Het interview door Leontine van Velp in Lover 1977-4 werd voorzien van een waarschuwend stukje van de redactie:

'In het volgend nummer van Lover zal kritisch worden ingegaan op de in dit stuk geformuleerde ideeën, met name over de vrouwenbeweging.'


Bij de (in Lover nooit eerder gebruikte) vorm van deze bespreking: een interview met de auteur, bleek dat niet goed mogelijk.

Vervolgens verschenen:
In Lover 1978-1: Andreas Burnier en de vrouwenbeweging. Een gesprek tussen Petra de Vries, Joyce Outshoorn en Anet Bleich.
In het daarop volgend nummer in Lover 1978-2 een reactie hierop van Maaike Meijer en Mirjam van Hemert: Geachte Redaktie.

Beide reacties zijn hier opgenomen.

Andreas Burnier en de vrouwenbeweging
Reactie van Petra de Vries, Joyce Outshoorn en Anet Bleich op het interview met Andreas Burnier in LOVER

Lees meer...

Geachte redactie
Ingezonden brief van Maaike Meijer en Mirjam van Hemert. In deze brief reageren Meijer en Van Hemert op de kritiek van Bleich, Outshoorn en De Vries.

Lees meer...

Een vrouw van gewicht
Is het u ook weleens opgevallen dat in leerboekjes natuurkunde voor het atheneum (ik schrijf maar niet hbs, want dat dateert je zo, net als wanneer je het hebt over 'voor de oorlog' en dan niet de Vietnamese bedoelt), dat daarin altijd een 'jongen in een roeiboot tegen de stroom in vaart', respectievelijk een 'man,  staande op een karretje zonder wrijving, een kogel afschiet', en noem maar op, terwijl ook in studieboeken sociologie, wat weer een heel ander vak is, over de samenleving wordt gesproken alsof die voor achtennegentig procent uit mannen zou bestaan, om van de handboeken der geschiedenis maar walgend te zwijgen?

lees meer...

Andreas Burnier en het feminisme
Lezing van Maaike Meijer ter gelegenheid van het verschijnen van de postume essaybundel Een gevaar dat de ziel in wil, 7-11-2003 in De Balie te Amsterdam

lees meer...

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief