Homoseksualiteit


Inleiding

Is heterofilie geneesbaar? (1967)
In de jaren zestig van de vorige eeuw zagen veel wetenschappers homoseksualiteit nog als ziekte. Zij vonden dat deze zieke homoseksuelen het recht moesten hebben om van hun kwaal genezen te worden. Roerganger van dit gedachtegoed was de Aerdenhoutse psycholoog Gerard van den Aardweg. Hij meende dat homoseksuelen neurotisch zijn en om die reden zelf niet inzien dat zij ziek zijn. Als homo’s deze neurotische aandoening inzien door middel van therapie, staat de weg naar genezing open.

Van den Aardweg promoveerde in 1967 op zijn onderzoek ‘Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag’ en werd gezien als autoriteit op dit gebied. Hij publiceerde gaandeweg nog meer boeken over dit onderwerp.

Hij stelt dat een dominante moeder en een afwezige vader er de oorzaak van zijn dat zich bij hun zoon een stoornis ontwikkelt. De zoon groeit op als een moederskind, waarbij hij de afwezige vader idealiseert. Een jongen heeft daarom in zijn puberteit behoefte aan contact met het mannelijke geslacht.
De theorieën van Van den Aardweg over homoseksualiteit vonden en vinden binnen Evangelische kringen veel navolging. Tot voor kort hield de christelijke stichting Different zich bezig met het onderdrukken of veranderen van homoseksuele gevoelens. Different stopt anno 2020 met therapie voor homoseksuele christenen. Dit omdat men niet langer de gewenste kwaliteit van de werkzaamheden kan garanderen. Dit heeft de Stichting Tot Heil des Volks bekend gemaakt op haar website. Of dit in werkelijkheid het geval is valt te bezien. Vermoedelijk is dit gebeurd onder druk van de publiciteit en het bericht is nu niet meer te vinden op de website van THDV. In 1967 schreef Andreas Burnier deze persiflage op het werk en de ideeën van Van den Aardweg.

Lees meer...

Verantwoording  -  Copyright  -  Privacy
Webdevelopment: Silicium interactief